Biografie

prof. Zdeňka Diváková / Tosca Jmenuji se Zdeněk Klumpar, narodil jsem se v roce 1957 v Novém Jičíně. Zpěvu jsem se věnoval již od dětských let, kdy jsem se stal členem Dětského pěveckého sboru Ostrava pod vedením sbormistra J. Richtera. Posléze jsem se rozhodl pro profesionální pěveckou dráhu a zpěv jsem studoval významné sólistky opery ostravského divadla Z. Nejedlého, paní Zdeňky Divákové. Byla nejen přední interpretkou Pucciniho Madame Butterfly, ale také vynikající interpretkou oper Aida, Nabucco, či Tosca. Byla častým hostem zahraničních scén a v roli Aidy se mimo jiné představila i v inscenaci v bývalé Jugoslávii ve Splitu v Diokleciánově paláci v r. 1955. Byla ovšem také skvělým pedagogem a věnovala se především výchově mužských hlasů. Z její pěvecké třídy pochází řada dnes již velmi úspěšných sólistů operních scén v celé republice.

V roce 1977 jsem se umístil na 2. místě v celonárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Absolutoriem zpěvu na ostravské konzervatoři jsem úspěšně svá studijní léta zakončil v roce 1978.

prof. Přemysl Kočí / Escamillo Kontinuálně jsem pak pokračoval ve studiu zpěvu na hudební fakultě AMU v Praze a to u prof. Přemysla Kočího, který v té době mimo jiné také působil ve funkci ředitele Národního divadla v Praze (1969 - 1978) a až do roku 1983 působil v ND také jako režisér. Přemysl Kočí byl nejen vynikajícím sólistou opery ND barytonového repertoáru (Libuše – Přemysl, Carmen- Escamillo, Evžen Oněgin - Oněgin, aj.). Proslul také jako vynikající interpret role Dona Juana – Mozart Don Giovanni. Vedle své pěvecké dráhy se P. Kočí věnoval také operní režii – hostoval např. v Japonsku a Austrálii, kde režíroval s velkým úspěchem operu B. Smetany - Prodaná nevěsta. Byl znám také jako jedinečný pěvecký pedagog, který vychoval řadu skvělých operních pěvců. Sám spolupracoval s předním světovým dirigentem Herbertem von Karajanem (G. Bizet - Carmen - Escamillo) Během svých studií u prof. Kočího jsem nastudoval nejen roli E. Oněgina, ale také roli Valentina v opeře Ch. Gounoda - Faust a Markéta.

Pod jeho vedením jsem se úspěšně umístil na 3. místě v Interpretační pěvecké soutěži Ministerstva kultury v roce 1989.

V roce 1984 jsem se stal sólistou opery Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Zde jsem ztvárnil řadu předních rolí barytonového repertoáru (Oněgin, Escamillo, Hrabě Luna, Silvio, aj.). Pod vedením šéfa opery K. Noska jsem natočil operu J. Haydna - Lest a láska - role Masina. Tato opera byla uvedena mimo jiné v Maškarním sále zámku v Českém Krumlově. S rolí E. Oněgina pak hostoval v divadle v Meninngenu v Německu. Natočil rovněž operní recitál pro Český rozhlas v Českých Budějovicích. Zároveň jsem se věnoval i koncertní činnosti s operním, operetním a písňovým repertoárem a začal jsem působit také jako pěvecký pedagog.

Za vynikající ztvárnění role hraběte Luny v opeře G. Verdiho - Trubadúr jsem získal v roce 1988 Uměleckou cenu.

Escamillo - Carmen V roce 1991 jsem přijal angažmá v netradičním operním komorním souboru Opera Mozart Praha a zároveň jsem pokračoval v pěvecké pedagogice. Průběžně jsem v té době umělecky pracoval s Českou televizí, rozhlasem a se zahraničními produkcemi (RIAS TV) pro, které jsem natáčel árie W. A. Mozarta. V letech 1992 – 1998 jsem vykonával funkci ředitele Soukromé pěvecké konzervatoře Praha a získal jsem potřebné zkušenosti s řízením školské organizace. Také jsem zde působil jako pedagog zpěvu a herectví. V období let 1997 - 1998 jsem se stal hlasovým poradcem a pedagogem na divadelní fakultě AMU Praha na katedře Alternativního herectví u prof. I. Vyskočila.

V letech 1999 – 2008 jsem působil jako pedagog Pěvecké hlasové výchovy , Hudební nauky, Literárně - dramatického oboru a Sborového zpěvu na ZUŠ v Praze. Od roku 2008 - 2011 jsem spolupracoval jako profesor Pěvecké hlasové průpravy s Vyšší odbornou školou hereckou v Praze Michli. V roce 2011 jsem přijal místo pedagoga na Střední pedagogické a Vyšší odborné škole pedagogické z Praha 6, v rámci oboru hudební výchova pro pedagogy Mateřských škol.

V současné době se věnuji privátní praxi a připravuji klienty na případné zkoušky na konzervatoře a AMU v oborech zpěv – klasický, pop i muzikál, dále v oborech Herectví a dramatická průprava a Hudební teorie. Pořádám také přednášky a kurzy na téma Hlasová hygiena, Práce s hlasem, Rétorika a další pro pedagogy škol, manažery různých firem a hlasové profesionály a další. Rovněž mohu působit jak profesionální hlasový expert – mohu školit manažery firem v oblasti komunikačních technik, rétoriky, prodejních dovedností, hlasové kultury atd., působím jako profesionální hlasový poradce - pedagog.

..:: Oficiální stránky operního pěvce Zdeňka Klumpara | © 2013 Zdeněk Klumpar ::..