Činnost agentury

Koncert Agentura pořádá, především pěvecké, koncerty. Hlavním cílem koncertů, které pořádá nebo se na nich podílí, je podpořit mladé umělce, dát jim možnost se realizovat, nebo podpořit charitu. V rámci umělecké činnosti agentura též pořádá výchovné akce pro základní školy i mateřské školky. Jsme připraveni nabídnout zajímavé tématické hudební pořady zaměřené na oblast hudební výchovy. Pro mateřské školky připravujeme nová loutková představení.

Umělecký šéf agentury je aktivní nejen jako operní pěvec, režisér, ale dnes především jako hlasový pedagog. Nabízí profesionální konzultace v oboru jak klasického operního zpěvu tak oboru muzikálového. Samozřejmostí jsou dnes pěvecké konzultace s řadou studentů a je možné připravit profesionálně zájemce k přijímacím řízením jak na Konzervatoře, VOŠ hereckou tak i AMU.

Zároveň nabízí konzultace v rámci rehabilitace hlasu / hlasové poruchy / ve spolupráci s foniatry.Pro manažery firem, pedagogy, právníky a další je možné domluvit lekce Rétoriky, které napomohou zkvalitnění hlasového projevu v uvedených profesích.

..:: Oficiální stránky operního pěvce Zdeňka Klumpara | © 2013 Zdeněk Klumpar ::..