Lekce rétoriky

Kurz rétoriky Mám mnoho zkušeností z oblasti herectví a moderování. Aktivně se věnuji rétorice, práci s hlasem a jeho hygieně. Náš mluvený projev nás dělá jedinečné v profesionální, ale i osobní sféře.

Nabízím proto soukromé lekce herectví a rétoriky.

Lekce rétoriky jsou vhodné pro jednotlivce, kteří mají zájem o zlepšení svého mluveného projevu, především v rámci svého profesního růstu. Nabízím také skupinovou výuku pro firmy a různé instituce. Výuka může probýhat na Praze 10, je možnost za klientem dojet, případně je možné vyučovat na veřejném místě (kavárna, knihovna, ...). Vše je závislé na vzájemné domluvě. Více info na mailu: klumparzdenek@gmail.com

Rétorika

Jazyk, kterým mluvíme v současné společnosti, v současných civilizačních podmínkách nabývá nové důležitosti. Stává se nepostradatelným nástrojem ve všech oborech lidské činnosti. Abychom dokonale ovládli jazyk, musíme si osvojit spoustu rétorických dovedností, ale především musíme dokonale ovládnout techniku řeči. Je třeba upevnit základní znalosti. Od samého počátku naší výuky budete tříbit a procvičovat svůj mluvní aparát a jisté minimum teorie techniky řeči budeme potřebovat, až začneme přednášet své první cvičné texty. Není třeba připomínat, že v dnešní době musíme mít na kulturu jazyka daleko vyšší požadavky, daleko přísnější měřítka.

Technika

Technika mluveného slova v sobě zahrnuje tři základní složky, které při mluvení tvoří nedílnou jednotu:

dýchání (respirace)
tvoření hlasu (fonace)
tvoření hlásek (artikulace)


Dobrou dikci (techniku mluveného slova) můžeme definovat jako dokonalé ovládnutí mluvních orgánů a jejich vhodné a účinné využívání při promluvě. Dokonalost těchto tří složek je závislá na tom, do jaké míry jsme ovládli tato tři ústrojí.

Cena

Vzhledem k tomu, že rétorika je velice individuální, cenu stanovuji na základě požadavků klienta, četnosti lekcí a místa výuky.

Lekce rétoriky je určena nejen všem profesionálům v oboru tj. hercům, pedagogům, manažerům firem, právníkům, moderátorům atd… V případě zájmu ze strany konkrétní organizace lze po dohodě uspořádat celý seminář rétoriky pro skupinu zájemců. Technické požadavky pro firemní rétorické kurzy :

1) Adekvátní společenský prostor
2) Flipchart


Veškerá další ujednání jsou řešena individulálně.

V případě Vašeho zájmu, či jakéhokoli dotazu, mě kontaktujte na mail klumparzdenek@gmail.com

..:: Oficiální stránky operního pěvce Zdeňka Klumpara | © 2013 Zdeněk Klumpar ::..